Säkerhetsguide för evenemang

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har gett ut en guide på över 200 sidor med vägledning i hur ett tryggt och säkert evenemang planeras

Om Scenstaket står följande, inget är tillagt eller fråndraget:

6.3.1 Scenstaketets konstruktion
Moderna scenstaket är A-formade och har en fotplatta för ökad stabilitet. Scenstaketet kan med fördel monteras fristående framför scenen, men det kan även kopplas till scenen för extra stöd om scenen är konstruerad för att hantera krafter i sidled.
Det saknas idag bestämmelser för hur mycket tryck ett scenstaket skall tåla. Det rekommenderas dock att man använder scenstaket som allra minst klarar ett horisontellt publiktryck på 10 kN per längdmeter.
Kontrollera följande för att minska skador på publik på grund av scenstaketets konstruktion eller uppställning 

  • Är scenstaketets framsida slät utan grova kanter eller gluggar där händer, fötter eller andra kroppsdelar kan klämmas vid publiktryck?
  • Finns det någon risk att scenstaketet flyttar eller sätter sig under tryck, så att händer, fötter eller andra kroppsdelar kan skadas?
  • Har scenstaketet en rundad överliggare för att underlätta lyft av publik?
  • Innebär scenstaketets konstruktion att det finns uppstickande bultar eller skruvar som publik eller de som arbetar i diket kan skada sig på?
  • Finns det någon fotplatta som publiken kan stå på, och därmed fixera staketet. Ju större fotplatta, desto bättre står staketet under publiktryck. 
  • Utgör fotplattan på publiksidan av staketet en snubbelrisk för publiken? 
  • Finns det ett forsteg på scenstaketets scensida? Fotsteget underlättar lyftarbetet för dikespersonalen och fungerar även som observationsplats där dikespersonalen kan få en överblick över publiken

Våra staket är byggda för att tåla rekommenderat tryck (med god marginal), har täckt framsida, stor fotplatta och rundad överliggare utan grova kanter eller uppstickande bultar som publik eller personal kan skada sig på. Fotsteg finns som tillval för de evenemang som anser sig behöva detta.

Helt enkelt ett scenstaket byggt enligt de rekommendationer som finns

Beställ eller ladda ner hela guiden på www.msb.se

Säkerhetsguide för evenemang
Ladda ned här

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår